Hvad kan Virtual reality og uddannelse anno 2018 & 2019? Der er delte meninger, men hvad siger forskningen. Her kan der faktisk findes beviser for, at virtual reality (VR) kan biddrage betydeligt til studerendes læring. Dette både i form af ældre, men også nyere studier, og teknologien udvikler sig tilmed med tiden. Teknologien er således blevet yderst tilgængelig og meget anvendelig i forhold til mange uddannelsessituationer.

YouTube video om virtual reality og uddannelse

Se videoen om Virtual reality og uddannelse her:

Noget rigtig interessant, lærer vi i ovenstående tale fra Youtube, der omhandler 160 studerende fra Stanford University og Technical University i Danmark. Forskerne splittede eleverne i to grupper, hvor en gruppe kun brugte de virtuelle laboratoriesimuleringer, og den anden gruppe brugte kun traditionelle læringsmetoder. De havde endvidere nøjagtig samme tid, hvorfor læringstilgangene i høj grad taler for sig selv.

De gav eleverne en prøve før og efter eksperimentet, således de klart kunne måle undervisernes indflydelse. Her fandt de frem til en 76% stigning i læringseffektiviteten, når de anvendte virtuelle laboratorier over traditionelle undervisningsmetoder.

virtual reality og uddannelse

Alternativ læring med virtual reality?

Skabes der alternativ læring når vi inddrager virtual reality i undervisninger? Når der kombineres virtuelle laboratorier med rigtige lærere, så fås en samlet stigning på 101% i læringseffektiviteten. Det fordobler altså de studerendes læringsudbytte med samme tidsmængde, når der anvendes både virtual reality (VR) og undervisere på samme tid.

Ud fra tallene kan der altså skabes utrolig meget ekstra læringsudbytte ved brug af virtual reality i undervisningen. Hvad enten dette er med eller uden lærere. Hos Pendula Solutions tilpasser vi de enkelte forløb efter, hvad der er hensigtsmæssigt.

Hos Pendula Solutions har vi udviklet læringsløsninger i virtual reality, og kan understøtte hele processen fra idé til implementering. Læs eventuelt nærmere om vores projekt med virtual reality og Rigshospitalet. Vi holder primært til i København, men har ved flere lejligheder også haft forbindelse til blandt andet Odense og Århus.

Cortzen Digital skriver om virtual reality i forhold til markedsføring.

Book møde i dag omkring virtual reality og uddannelse / læring