Virtual reality Århus – I fredags var vi hos Kognitiv Praksis i Århus for at afholde en workshop omkring virtual reality (VR). Der er store muligheder for VR i psykologiske praksisser, læring og mentalisering, herunder trafiktræning. Hos Pendula Solutions laver vi interaktiv VR, VR-videomateriale og -billedmateriale, software til læring, applikationer og meget mere.

Hvad er kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en evidensbaseret meto­de til behandling, som bl.a. er fundet anvendelig i forbindese med angst , depression og stress. Den er en af de empirisk bedst dokumenterede behandlingsmetoder som psykologer anvender.

Nogle psykologer brugte tidligere kognitiv adfærdsterapi på angstramte børn, men de kunne ikke fremlægge beviser for, at metoden virkede.

I den kognitive adfærdsterapi forsøger psykologer at omstrukturere tankegangen hos de angstramte børn ved langsomt at få dem til at udfordre deres angst og de urealistiske tanker, som er forbundet med deres angst.

Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis henvender sig konkret til professionelle som psykologer i PPR-regi, behandlere inden for børnepsykiatrien, læger i almen praksis, lærere og pædagoger inden for undervisningssektoren og endvidere også til studerende.

Der tilbydes hos psykologer behandling i metakognitive grupper, hvor der til en attraktiv pris kan læres de metakognitive metoder imod diagnoser som stress, depression, angst, PTSD.

Læs nærmere om mulighederne til markedsføring i VR.

Virtual reality Århus – Hvorfor bruge virtual reality til behandling af angst og andre lidelser?

Igennem de sidste to årtier har virtual reality udviklet sig til et terapeutisk redskab i behandling af psykiske sygdomme. I det virtuelle rum kan man genskabe et socialt miljø, der ligner virkelighedens situationer.

En meta-analyse fra 2016 med specifict fokus på social angst pointerer, at eksponering i virtual reality førte til et fald i angst-symptomerne. En anden meta-analyse fra 2015 sammenfattede resultaterne af 14 fobi-studier samt konkluderede, at patienterne efter et behandlingsforløb baseret på virtual reality, i højere grad var i stand til at kunne flyve, holde en edderkop eller bestige højder.

Eksponering og social færdighedstræning i VR: Effekten af eksponeringsterapi med virtual reality (VRET) til behandling af angst og fobier er veldokumenteret.

Udover behandlingen af de ​​psykiske sygdom kan VR-teknologi blive anvendt til blandt andre: Uddannelse, kriminel efterforskning, nyheder og markedsføring.

Se også: Virtual reality psykiatrien.

Eller: Angst i Danmark.