Pendula Solutions har i samarbejde med Rigshospitalet fået mulighed for at teste et læringskoncept i virtual reality på Rigshospitalets sygeplejerskestuderende. Fokus i konceptet er praktisk medicinhåndtering. Se den færdige prototype løsning her: https://pendula.dk/download/medicinrum.zip

læringskoncept, virtual reality, rigshospitalet, sygeplejerskestuderende, VR, IT

læringskoncept, virtual reality, rigshospitalet, sygeplejerskestuderende

Virtual reality konceptet er udviklet som et alternativ til nogle af de fysiske faciliteter på Rigshospitalet i København. Dette til nogle af deres undervisningsdage, der foregår i deres læringslaboratorium, hvor fokus er praktisk medicinhåndtering. Se gerne den færdige løsning her: https://pendula.dk/download/medicinrum.zip

De tre sygeplejeskestuderende, som snart er færdiguddannede, kom med gode input til videreudvikling af læringsapplikationen i virtual reality. Dermed fortsættes udviklingen af konceptet, således det er meningen i en iterativ proces. Applikationen testes igen på et nyt hold studerende i midten af april, hvorefter det præsenteres for Rigshospitalets administration i København.

For at høre nærmere om projektet, etablere et samarbejde eller andet, kan vi kontaktes via følgende mail: kontakt@pendula.dk. Læs også om vores andre applikationer inden for mentalisering, rehabilitering af angst eller virtual reality i psykiatrien. Vi er altid klar på at tale nærmere om mulighederne i VR.

VR og uddannelse kan være spændende at se nærmere på ude i kommunerne og ministerierne, da mulighederne er store.

Læs også mere om VR og læring hos Miruco.dk, samt ctz.dk.