Vi har hos Pendula.dk, været hos virtual reality (VR) seminar hos telepsykiatrisk center i Odense, hvor vi har præsenteret om mulighederne i VR. På dagen kom vi frem blandt andet frem til potentialerne i forhold til, hvad VR kan bidrage med:

Medicinhåndtering Sygeplejestuderende sygeplejersker virtual reality

Screenshot fra vores VR træningsapplikation i praktisk medicinhåndtering

1) minimere transportudgifter af borgere gennem trafiktræning og mentalisering 2) -psykologudgifter 3) oplæring af medarbejdere 4) træning af fobier og angst 5) afmystificere rum og boliger for borgere med demens 6) anvendelse i skole- og læringskontekster med fokus på elever med eller uden udfordringer i forhold til skolegang.

Ovenstående er blandt andet nogle af de muligheder, der er i forbindelse med at anvende denne nye teknologi. Ud fra denne dag hos Telepsykiatrisk Center, er vi meget interesseret i at finde ud af, hvilke problematikker, der er ude i kommunerne, organisationerne med videre, og er således altid klar til et møde omkring mulighederne i VR.

Vi har en lang række materiale vi kan fremvise i forhold til angstproblematikker, oplæring af medarbejdere og studerende, trafiktræning og mere.

Programmet for dagen hos Telepsykiatrisk Center i Odense

 • 10.00 – 10.10 Velkomst Ved Mia ltchtenstcin & Johan Rasmussen, Telepsykiatrisk Center
 • 10.10 – 10.35 VR til eksponering hos krigsveteraner med PTSD – Ved Nikolai R0itmann, Militœrpsykologisk Afdeling, Forsvarets Veterancenter
 • 10.35 – 1 0.50 VR til eksponering for eksamensangst – Et kvalitativt pilotstudie. Ved Benjamin Arnfred og Christoffer Sørensen fra Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.
 • 10.50 – 1 1.05 Pause
 • 11.05 – 11.30 Præsentation af SoReal og patientinddragelse. Ved Clas Winding og Kirsten Møller, Region Hovedstadens Psykiatri.
 • 11 .30 – 1 1.50 VR som redskab til nedbringelse af tvang hos indlagte patienter med psykoser og misbrug. Ved Helene Abild, Psykiatrisk Afdeling Odense.
 • 11.50 – 12.10 Unge med autisme og angst. Eksponering og social træning. Ved Christian Lindgren, Michael Rude Cortzen, Alborg Universitet.
 • 12.10 – 13.10 Frokost, netværk og demonstration af VR-løsninger
 • 13.10 – 13.30 VR til eksponering for social angst. Ved Lars Clemmensen og Tanja Eriksen, Telepsykiatrisk Center.
 • 13.30 – 13.45 VR som redskab til indlæring — fordele og udfordringer. Ved Magnus Omdahl fra Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.
 • 13.45 – 14.00 Pause
 • 14.00 – 14.20 VR til bustræning hos børn, konflikttrœning og tandlægeskræk. Ved Niels Petersen, IKT Lab, Århus Kommune.
 • 14.20 – 14.45 Børn med skolevægring – hvordan bygger vi bro til skolen. Ved Anne Schwartzbach, Behandlingsskolerne i Vanløse
 • 14.45 – 15.00 Opsamling
 • 15.00 –  Networking

Mange tak til telepsykiatrisk center i Odense, for at vi måtte komme at præsentere vores løsninger og idéer, samt den faglige sparring vi fik ud af dagen.

Se også potentialet i forhold til e-læring og VR.

Hør vores Head of VR i Danmarks Radio: DR Go’ morgen P3 – VR Odense