Løsninger

Virtual reality kan øge motivationen og dermed læringen hos brugeren. Tilmed henvender mediet sig til en særlig målgruppe, der er interesseret i teknologi og computerspil. På denne side opstilles de forskellige løsninger som vi tilbyder hos Pendula Solutions. På forsiden informerede vi kort omkring vores konsulentydelser, foredrag, samt udvikling og produktion af indhold i virtual reality. I det følgende går vi dybere ned i løsningerne med fokus på, hvorfor de er essentielle for dig og din organisation eller virksomhed.

Først et overblik over vores forskellige ydelser:

Kontakt os gerne og hør mere eller få en demonstration.

Vores applikationsudvikling foregår i Unity, som er en danskudviklet udviklerplatform. Vi kan relativt hurtigt udvikle en software applikation med skræddersyet indhold, da vi har opbygget et omfangsrigt erfaringniveau med Unity.

Rigshospitalet – organisatorisk- og læringsmæsigt perspektiv

Medicinhåndtering Sygeplejestuderende sygeplejersker virtual reality

Screenshot fra vores virtual reality / e-læringsapplikation i medicinhåndtering for sygeplejestuderende

Pendula Solutions samarbejder på et case i samarbejde med Rigshospitalet, grundet et stigende antal studerende i perioden 2016-2018.

Vi ser et utal af muligheder med virtual reality, hvoraf disse blandt andet er reducering at øge tilgængeligheden af rum, hvor der kan være lav tilgængelighed. Ved at skabe et rum i virtual reality, kan vi mindske presset på de fysiske rum, hvis der er et behov for dette.

Til venstre ses et screenshot fra vores virtual reality læringssoftware som vi har lavet til Rigshospitalet. Her kan trænes medicinhåndtering i et virtuelt medicinrum, der er udviklet på baggrund af sfærisk VR, hvilket giver en god virkelighedsfornemmelse.

Rehabiliteringspraksis i Aalborg

Tilbage i 2017 iagtagede vi tilmed et marked for rehabilitering af angstproblematikker med virtual reality i form af VRET. Dette gjorde vi gennem et længerevarende projekt i samarbejde med psykiatrien i Aalborg. Her var fokus i høj grad autisme og mentalisering.

Trafiktræning i virtual reality med fokus på blandt andet autisme

Konceptet omkring autisme og mentalisering har vi sidenhenvidereudviklet, og kan fremvise en betydelig mængde indhold, der kan bruges af borgere i København.

Foredrag om virtual reality i hos VILD

Foredrag om virtual reality til Visual Studies and Learning Design konferencen i Odense.

kontakt@pendula.dk